Velkommen til

Aabø
Powerconsulting

Aabø Powerconsulting AS er et konsulentselskap som kombinerer kraftsystemkompetanse

med teknisk-økonomiske vurderinger og fremtidsrettet tenkning.

DSCF5022.jpg
Bilde Yngve.jpg

Yngve Aabø

Yngve, medlem av Tekna - Norsk Sivilingeniørers Forening, har vært sjefingeniør og leder for Nettutvikling i BKK Nett AS og jobbet for eller med de fleste store bedriftene på kraftmarkedet som BKK, Statnett, Lyse, Hafslund, Statkraft og mange mange flere. Yngve har et stort nettverk i bransjen og er en av de mest erfarne eksperter på kraftsystemet i Norge. Han er (med-)gründer av flere suksessrike bedrifter som Troll Power, Promaps AS, Troll WindPower, Det Norske Kraftselskap AS og Aabø Powerconsulting AS hvor han er daglig leder.

 
Jonas Profil.jpg

Jonas Christian Frank

Jonas har både bachelor- og mastergrad i bedrifts- og samfunnsøkonomi fra Universitetet i Basel, Sveits, og en bachelor i elkraftteknikk fra Høgskolen i Bergen. Jonas er ekspert på økonomisk-tekniske vurderinger så vel som ulike typer statistikk- og dataanalyser. Han har jobbet med økonomisk forskning på det tyske energimarkedet i München, Tyskland, og er ekspert på de europeiske strømmarkeder.

 
 

Lokale kraftsystem & Microgrids

Lokale kraftsystem er et veldig viktig og aktuelt tema. Et lokalt kraftsystem er en kombinasjon av lokalt strømproduksjon, strømforbruk og energilagring, der kraftprodusenter kan levere strøm direkte til forbrukere uten å benytte seg av hovednettet. Et lokalt kraftsystem som (i perioder) kan drives uavhengig av hovednettet er et såkalt "microgrid". Aabø Power hjelper kundene sine med å bli uavhengig av strømnettet, redusere nettleie- og energikostnader, samkjøre lokal energiproduksjon og -forbruk og mye mer. 

 
DJI_0691.jpg

Teknisk-Økonomiske Analyser

For å kunne gjøre gode investeringer er det viktig å ha best mulig informasjon før endelig avgjørelse. Jonas har mye erfaring i å finne og analysere data som kan hjelpe deg å velge mellom ulike investeringsalternativer. Som utdannet siviløkonom og ingeniør har han forståelse av både tekniske og finansielle problemstillinger og kan derfor levere en helhetlig analyse som kombinerer disse to viktige fagfelt.

DSCF7801-HDR.jpg

Kraftkrevende industri

Norge byr på perfekte forhold til etablering av kraftkrevende industri. Energiprisene er lave, strømmen kommer nesten utelukkende fra miljøvennlig vannkraft, klimaet er gunstig for mange typer kraftkrevende industri og både kommunal og nasjonal politikk støtter slike nyetableringer. Aabø Powerconsulting tilbyr konsulenttjenester rundt hele etableringsprosessen, fra vurdering av egnete lokasjoner, kraftsystemanalyse og -planlegging, konsesjon og prosjektgjennomføring. Dette er et nytt norsk industrieventyr!

 
DSCF5027-Pano-Edit-2.jpg

Kraftsystemteknikk

Yngve Aabø er en av de meste erfarne eksperter på kraftsystemet i Norge. Denne erfaringen og kompetansen bruker Aabø Powerconsulting til å tilby analyser, beregninger, risikovurderinger, prosjektledelse og en rekke andre tjenester.

DSCF7006.jpg
 

Energy management

Aabø Powerconsulting analyserer kundenes energiforbruk og utvikler løsninger som er optimalt tilpasset deres behov. Vi tilbyr analyse av energidata, sammenligner og vurderer tilbud fra ulike leverandører og utarbeider løsninger for bedrifter som ønsker å produsere og lagre fornybar energi lokalt.

 
 
 
 
20180702_200349.jpg

Selskapsutvikling

Sammen med investorer, jurister og økonomer utvikler vi selskaper fra ide til levedyktig selskaper. Aabø Powerconsulting AS arbeider med flere prospekter som vil bli presentert for investorer. Dette innebærer eierinteresse, utarbeidelse av forretningsplan, produktivisering, skaffe investorer, ansette nøkkelpersonell og være mentor i en oppbyggingsfase.

DSCF7051.jpg
 
DJI_0518-2.jpg

Kontakt oss!

Aabø Powerconsulting er et voksende selskap og vi ønsker alltid å komme i kontakt med nye kunder, møte interessante jobbkandidater eller vurdere et samarbeid med andre selskaper. Skriv oss og finn ut hvordan vi kan jobbe sammen.